Dokumentacja cen transferowych 2017: transakcje istotne

Nie każda transakcja z podmiotem powiązanym podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu. Przepisy posługują się pojęciem „transakcji lub innego zdarzenia mającego istotny wpływa na wysokość dochodu (straty)” (dalej jako transakcje istotne). Zgodnie z przepisami transakcje istotne to transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 EUR. (więcej…)

Czytaj więcej

Umowy o podziale kosztów (CCA)

Umowy o podziale kosztów (Cost Contriubution Agreements, CCA) są bardzo popularnym rozwiązaniem w grupach kapitałowych. Umowa CCA została zdefiniowania w punkcie 8.3 wytycznych OECD. Zgodnie z nim umowa CCA to umowa pomiędzy podmiotami gospodarczymi w zakresie wspólnego partycypowania w kosztach i ryzyku związanych z wytworzeniem lub nabyciem aktywów, usług, praw. Umowa ta określa również korzyści, jakie osiągają jej uczestnicy. Pozwala na redukcję ryzyka gospodarczego (np. niepowodzenia projektu), wykorzystanie możliwości ekonomii skali itp. (więcej…)

Czytaj więcej

Ceny transferowe – analiza ryzyka

W ramach inicjatywy BEPS realizowanej przez OECD od roku 2013 analizowane są również kwestie cen transferowych. Kwestii cen transferowych poświęcono wprost Działania od 8-10, a więc aż 3 z 15 wyznaczonych w roku 2013. Celem tych działań jest zapewnienie, że stosunki prawne pomiędzy podmiotami powiązanymi odzwierciedlają rzeczywistość ekonomiczną. W ramach Działania 9 zajęto się zagadnieniem analizy ryzyka. Poniżej prezentujemy kluczowe zagadnienia. (więcej…)

Czytaj więcej