Cło i podatki: godzenie ognia z wodą. O związkach cen transferowych z wartością celną słów kilka cz. 3

Poprzednim artykułem rozpoczęliśmy cykl artykułów dotyczący powiązań pomiędzy wartością celną i cenami transferowymi. Dziś część dalsza.

Narzędzia zarządzania ryzykiem celnym i podatkowym w związku z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi

Dla celów podatkowych przedsiębiorcy posiadają szereg instrumentów czy narzędzi, które zwiększają pewność transakcji gospodarczych redukując przy tym ryzyko podatkowe. Głównymi takimi narzędziami w przypadku cen transferowych są interpretacje podatkowe oraz – przede wszystkim – uprzednie porozumienia cenowe. Uprzednie porozumienie cenowe, wydawane w formie decyzji, jest wyrażoną przez Ministra Finansów akceptacją metod ustalania cen transferowych i ich poziomu. Porozumienie takie daje pewność, że organ podatkowy podczas kontroli nie będzie mógł zarzucić nieprawidłowości w ustalaniu cen transferowych oraz oszacować dochodu.

Warto jednak pamiętać, że prawo celne jest autonomiczne względem prawa podatkowego. Instytucje prawa podatkowego nie funkcjonują na gruncie prawa celnego. W konsekwencji uprzednie porozumienie cenowe, jakkolwiek mające walor ochronny na gruncie prawa podatkowego, nie będzie akceptowane przez organy celne.

Prawo celne nie zawiera formalnych instrumentów ochronnych dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi[1].

Tabela 1: Narzędzia redukujące ryzyko prawne transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Narzędzie

TP

Wartość celna

Zasady stosowania przepisów Interpretacja indywidulana Niewiążące interpretacje MF/organów celnych
Określenie ceny APA (uprzednie porozumienia cenowe) Niewiążące interpretacje MF/organów celnych
Dokumentacja Wymagana prawnie, duży walor ochronny Brak wymogu, duży walor ochronny
Benchmarking studies Nie wymagane, często stosowane, stosunkowo łatwe do przeprowadzenia, trudne do podważenia Nie wymagane, trudne do przeprowadzenia, trudne do podważenia

Co zrobić zatem, aby obronić także wartość celną podczas ewentualnej kontroli? Zdaniem autora, należy przede wszystkim wykazać, że metoda wartości transakcyjnej może być stosowana, gdyż powiązanie nie wpływa na wartość celną. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 29 ust. 1 WKC, wartość transakcyjna nie może być stosowana, gdy:

  • Istnieją ograniczenia w dysponowaniu towarem,
  • Istnieją świadczenia o wartości niemożliwej do określenia,
  • Istnieją powiązania wpływające na cenę towaru.

Natomiast powiązanie nie wpływa na cenę towaru, gdy:

  • Cena została określona w sposób zgodny z normalną dla danej gałęzi produkcji praktyką,
  • Cena została ustalona w identyczny sposób jak dla podmiotów trzecich,
  • Cena zapewnia zwrot wszystkich kosztów i zysk odpowiadający ogólnym zyskom przedsiębiorstwa uzyskanym w reprezentatywnym okresie czasu przy sprzedaży towaru tego gatunku.

Należy pamiętać, że kontrola celna może mieć miejsce także po dokonanym imporcie. Dlatego, niezwykle ważne jest udokumentowanie przebiegu transakcji i utrwalenie tego przebiegu w formie pisemnej. W opinii autora – i w obliczu braku odrębnych przepisów – najlepszym sposobem jest tworzenie dokumentacji podobnej do dokumentacji cen transferowych. W takim dokumencie przedsiębiorstwo importujące towary powinno wykazać rodzaj powiązań występujących transakcji, przebieg transakcji, aktywa i ryzyka zaangażowane w transakcje oraz ekonomiczne uzasadnienie dla przyjętej ceny towarów.

Zakończenie

Niniejszy artykuł jedynie punktuje pewne problemy mogące powstać na styku cen transferowych i wartości celnej. Nie przedstawiliśmy na przykład innych kwestii takich jak różnice w podejściu do wartości niematerialnych (zwłaszcza patentów i opłat licencyjnych), kursów walutowych itp. Temat w Polsce – jak do tej pory – nie doczekał się solidnego opracowania zarówno z perspektywy organów celnych, jak i z perspektywy biznesu. Można jednak sądzić – co pokazują działania podjęte wspólnie przez OECD oraz WCO – że organy celne i organy podatkowe podejmą wzmożoną współpracę w tej kwestii.

[box style=”light-blue contact rounded” ]

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Chętnie spotkamy się z Tobą i zbadamy czy istnieje u Ciebie ryzyko na styku cła i cen transferowych. Spotkanie jest darmowe zaś ewentualna nasza pomoc zostanie przedstawiona w ofercie. Zadzwoń do nas lub napisz maila – zawsze odpowiadamy.

Radek Piekarz, Telefon: 691 016 305 E-mail: rpiekarz@a-rt.pl

[/box][1] Prawo celne co prawda ustanowiło dwie instytucje ochronne – Wiążącą Informację Taryfową oraz Wiążącą Informację o Pochodzeniu  – lecz nie dotyczą one podmiotów powiązanych i sposobu ustalania wartości celnej.

Radosław Piekarz

Radosław Piekarz

Radek jest partnerem w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz oraz doradcą podatkowym. Radek to autor książki dotyczącej opodatkowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz specjalista z zakresu transfer pricingu i akcyzy. Telefon: 691 016 305 E-mail: rpiekarz@a-rt.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cenytransferowe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *