Dokumentacja cen transferowych dla spółek osobowych

Od 1 stycznia 2015  r. istotnie zmieniły się przepisy o cenach transferowych w kontekście spółek osobowych. Doprecyzowano, że do transakcji zawartych przez spółki osobowe z innymi podmiotami powiązanymi w pełni stosuje się przepisy o cenach transferowych. Ponadto, dodano obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla samej umowy spółki.

Oznacza to, że wszystkie postanowienia dotyczące obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych które dotychczas obowiązywały podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatników podatku dochodowego od osób fizycznych odnoszą skutek także do wspólników spółek osobowych.

Dokumentacja cen transferowych dla umów spółek osobowych

Zgodnie z przepisami podatnicy (osoby fizyczne i osoby prawne) zawierający umowy spółki osobowej z podmiotami powiązanymi są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej takiej umowy. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej leży nie po stronie spółki osobowej ale po stronie jej wspólników.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną obowiązek dokumentacyjny obejmuje te umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro, czyli około 200 000 zł (w zależności od kursu).

Właściwą metodą szacowania przy przeprowadzeniu analizy finansowej w dokumentacji cen transferowych dla umowy spółki osobowej jest metoda podziału zysku. Polega ona na określeniu łącznych zysków, jakie w związku z daną transakcją osiągnęły podmioty powiązane, oraz podziale tych zysków między te podmioty w takiej proporcji, w jakiej dokonałyby go podmioty niezależne. Podziału zysków dokonuje się przez określenie przychodów osiągniętych przez każdy z podmiotów powiązanych oraz poniesionych kosztów związanych z daną transakcją. W tym przypadku zastosowanie jednostronnej metody szacowania cen nie da poprawnych wyników ponieważ przy umowie spółki osobowej każdy ze wspólników wnosi istotny i unikalny wkład.

Chcemy podkreślić, że naszym zdaniem możliwe jest uniknięcie obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawarcia umowy spółki osobowej (dokumentowania podziału zysku).  Rozwiązaniem jest zawarcie takiej umowy pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Jeśli chcesz poznać szczegóły zadzwoń do nas.

Radosław Piekarz

Radosław Piekarz

Radek jest partnerem w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz oraz doradcą podatkowym. Radek to autor książki dotyczącej opodatkowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz specjalista z zakresu transfer pricingu i akcyzy. Telefon: 691 016 305 E-mail: rpiekarz@a-rt.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cenytransferowe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *