Dokumentacja cen transferowych w 2017 r.

Od 2017 r. zmieniony zostanie zakres danych jakie należy umieścić w dokumentacji cen transferowych.

W obecnym stanie prawnym zakres wymaganych przepisami UPDOP informacji zamieszczanych w dokumentacji cen transferowych wynika z art. 9a ust. 1. przepis wyznacza sześć elementów dokumentacji. Nowe przepisy znacząco zmienią podejście do dokumentacji cen transferowych. Wprowadza się bowiem trzy rodzaje dokumentacji:

  • dokumentację na poziomie lokalnym (tzw. local file),
  • dokumentację grupową (tzw. master file),
  • raportowanie według krajów (tzw. country by country reporting).

Każdy z wymienionych wyżej elementów dokumentacji związany jest z rozmiarami prowadzonej działalności gospodarczej. Co więcej, poza dokumentacją, planowane jest wprowadzenie obowiązku składania wraz z zeznaniem podatkowym uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi. Obowiązek powstanie, jeżeli wartość przychodów lub kosztów w danym roku podatkowym przekroczy równowartość 10.000.000 EUR. Tak więc według planowanych zmian podatnik może być zobowiązany de facto do sporządzenia czterech odrębnych dokumentów w zakresie cen transferowych.

Radosław Piekarz

Radosław Piekarz

Radek jest partnerem w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz oraz doradcą podatkowym. Radek to autor książki dotyczącej opodatkowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz specjalista z zakresu transfer pricingu i akcyzy. Telefon: 691 016 305 E-mail: rpiekarz@a-rt.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cenytransferowe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Jedna myśl na temat “Dokumentacja cen transferowych w 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *