Jak przygotować analizę porównawczą? (cz.5)

Kolejnym etapem przygotowania anlizy porównawczej jest identyfikacja i weryfikacja porównywalnych warunków ustalanych przez podmioty niezależne. O poprzednich punktach pisaliśmy w czterech pierwszych częściach naszego cyklu.

[post_slider category=”84″ image=”yes” ]

Kolejnym etapem w procesie przygotowania analizy porównawczej jest zidentyfikowanie transakcji porównywalnych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. W celu znalezienia takich transakcji niezbędne jest ustalenie kryteriów, które będą pomocne do wyszukania takich transakcji. Informację w zakresie najważniejszych kryteriów będzie weryfikowana następnie z analizą transakcji podatnika dokonaną we wcześniejszej części dokumentacji.

Otwarty katalog kryteriów porównywalności określony jest w § 6 ust. 3 Rozporządzenia.

Kryterium porównywalności Opis
Cechy charakterystyczne Towary

 • Fizyczne cechy dóbr
 • Jakość dóbr – potwierdzenie certyfikatami,
 • Dostępność dóbr,
 • Wielkość dostaw – detal/hurt,

Wartości niematerialne i prawne

 • Określenie wartości dóbr,
 • Stopień ochrony dóbr,
 • W przypadku znaku towarowego – branża w jakiej wykorzystywany jest znak,

Usługi

 • Rodzaj usług,
 • Sposób ich świadczenia,
 • Jakość usług.
Przebieg transakcji – pełnione funkcje, angażowane aktywa, kapitał ludzki oraz ryzyka
 • Przypisanie funkcji stronom transakcji,
 • Zaangażowanie aktywów materialnych w transakcje – maszyny, budynki, etc.
 • Zaangażowanie wartości niematerialnych i prawnych,
 • Podział ryzyka pomiędzy strony transakcji,
 • Obsługa transakcji przez pracowników stron transakcji
Warunki transakcji określone w umowie, porozumieniu lub innym dokumencie
 • Sposób składania zamówień,
 • Terminy dostaw i sposób ich realizacji,
 • Terminy płatności,
 • Ubezpieczenie stron transakcji,
 • Okres w jakim transakcja jest realizowana – jednorazowa, na czas określony, czas nieokreślony.
Otoczenie rynkowe
 • Określenie rynku na jakim dokonywana jest transakcja,
 • Analiza konkurencji na danym rynku,
 • Ryzyko związane z prowadzeniem działalności na rynku,
 • Popyta na oferowane towary lub usługi
Strategia gospodarcza
 • Okresowe stosowanie cen promocyjnych,
 • Czasowe ponoszenie dużych nakładów na Marketing,
 • Współdziałanie z innymi podmiotami.
Radosław Piekarz

Radosław Piekarz

Radek jest partnerem w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz oraz doradcą podatkowym. Radek to autor książki dotyczącej opodatkowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz specjalista z zakresu transfer pricingu i akcyzy. Telefon: 691 016 305 E-mail: rpiekarz@a-rt.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cenytransferowe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *