Jak przygotować analizę porównawczą? (cz.6)

Kolejnym etapem przygotowania analizy porównawczej jest zbieranie danych finansowych. O poprzednich punktach pisaliśmy w pięciu pierwszych częściach naszego cyklu.

[post_slider category=”84″ image=”yes” ]Jak przygotować analizę porównawczą? (cz.5)

Wybór metody określania ceny i wybór wskaźnika zyskowności

Zasadniczym elementem analizy porównawczej jest porównanie wskaźników finansowych transakcji zawartej pomiędzy podmiotem powiązanym i podmiotami niepowiązanymi.

Dobór wskaźnika nie powinien być kwestią dowolną. Jego wybór jest w zasadzie uzależniony od metody kalkulacji ceny stosowanej w danej transakcji. Sam charakter transakcji może prowadzić do tego, że niektóre z metod są z góry wyłączone jako niewłaściwe dla danej transakcji. Przykładowo producent kontraktowy nie zastosuje metody ceny odsprzedaży a dystrybutor z zasady nie powinien stosować metody koszt plus.

Proces zbierania danych porównawczych, ich analiza i weryfikacja założeń

Głównym założeniem przy zbieraniu danych porównawczych jest ich pozyskiwanie ze źródeł ogólnodostępnych. Zasada ta stosuje się tak do podatnika sporządzającego analizę porównawczą jak i organów podatkowych lub tez organów kontroli skarbowej przygotowujących analizę na potrzeby prowadzonego postępowania.

Fakt konieczności stosowania danych ogólnodostępnych wynika z faktu, że organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej nie mogą wymagać od podatnika, że ustalając warunki swojej transakcji miał on dostęp do informacji stanowiących tajemnice handlową innych kontrahentów na rynku. Z tych samych powodów organy podatkowe i organy kontroli skarbowej nie są uprawnione do korzystania z danych uzyskanych w trakcie postępowań podatkowych.

Ograniczenia związane z pozyskaniem danych porównawczych powoduje, że ich głównym źródłem są:

 • Monitor Polski B (zawierający dane finansowe do roku 2012 włącznie),
 • Bazy danych z których możliwe jest pozyskanie informacji finansowych,
 • Strony internetowe podmiotów niepowiązanych,
 • Publikacje i raporty branżowe.

 

Głównym celem tego etapu przygotowania analizy porównawczej jest wyselekcjonowanie odpowiedniej liczby podmiotów do porównania. Nie jest istotne tylko znalezienie tych podmów – musza być również dostępne dane finansowe pozwalające na wyliczenie wskaźników. Dane finansowe powinny być dostępne za kilka lat wstecz. W ramach analizy przyjmuje się bowiem, że podatnik miał możliwość przeanalizowania warunków rynkowych przed dokonaniem badanej transakcji.

Zbieranie danych porównawczych powinno przebiegać w kilku etapach. Każdy z tych etapów powinien być szczegółowo opisywać kryteria doboru oraz powód odrzucenia poszczególnych podmiotów. Wzorcowy dobór danych porównawczych przebiega w trzech etapach.

Etap Źródło informacji Kryterium poszukiwań Przyczyny odrzucenia danych
Etap pierwszy – poszukiwania spółek, które mogłyby być uznane za porównywalne w bazach danych Bazy danych pozwalające na wyszukiwanie podmiotów według zadanych kryteriów
 • Kody PKD (NACE)
 • Odrzucenie podmiotów, które w przedmiocie swojej działalności podają zbyt dużo kodów PKD
Etap drugi – udoskonalenie próby Bazy danych pozwalające na wyszukiwanie podmiotów według zadanych kryteriów
 • Badanie występowania powiązań, które mogą mieć wpływ na przebieg transakcji
 • Sprawdzenie dostępności danych finansowych
 • Odrzucenie podmiotów, które współpracują jedynie z podmiotami powiązanymi
 • Odrzucenie podmiotów których dane finansowe nie są dostępne
Etap trzeci – zaawansowana analiza Internet, publikacje branżowe, inne dostępne źródła
 • Analiza profilu funkcjonalnego,
 • Poszukiwanie informacji o prowadzonej działalności,
 • Wstępna analiza danych finansowych
 • Odrzucenie podmiotów, które nie są odpowiednie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności,
 • Odrzucenie podmiotów, które ponoszą straty

 

Prawidłowo przeprowadzony etap powinien zakończyć się wyszukaniem kilkunastu podmiotów, których dane zostaną użyte do porównania.

Radosław Piekarz

Radosław Piekarz

Radek jest partnerem w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz oraz doradcą podatkowym. Radek to autor książki dotyczącej opodatkowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz specjalista z zakresu transfer pricingu i akcyzy. Telefon: 691 016 305 E-mail: rpiekarz@a-rt.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cenytransferowe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *