Limity

Zgodnie z art. 9a ustawy o CIT podatnicy są obowiązani sporządzić dokumentację cen transferowych, gdy przekroczą limity kwotowe. Należy pamiętać, że limity, o których mowa poniżej, dotyczą nie jednej transakcji (faktury) a wszystkich transakcji z danym podmiotem powiązanym.

Limity dla transakcji usługowych

Dla transakcji usługowych (np. usługi zarządcze, licencje, pożyczki) limit wynosi 30.000 EUR.

Limity dla transakcji towarowych

Limit dla transakcji towarowych (sprzedaż towarów, materiałów) wynosi 50.000 EUR.

Limit 100.000 EUR