Opis transakcji – nowy element dokumentacji cen transferowych

W przypadku świadczenie bądź zakupu usług o niskiej wartości dodanej uproszczone zostały procedury kontrolne. Mianowicie, jeżeli podatnik przedstawi organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej opis transakcji dotyczącej usług o niskiej wartości dodanej, organy te dokonują badania rynkowości w pierwszej kolejności na podstawie przedstawionego opisu.

Nowelizacja rozporządzenia (o czym możesz przeczytać w artykule Zmiana rozporządzenia o cenach transferowych) wprowadziła nowy element dokumentacji cen transferowych – tzw. opis transakcji.

Opis transakcji dotyczącej usług o niskiej wartości dodanej powinien obejmować:

  • wskazanie rodzaju świadczonej usługi wraz z uzasadnieniem zakwalifikowania usługi jako usługi o niskiej wartości dodanej, o której mowa w ust. 2;
  • potwierdzenie, że usługa została wykonana, oraz szczegółowe wyjaśnienie dotyczące racjonalności nabycia usług, w tym uzyskanych lub oczekiwanych korzyści;
  • opis i uzasadnienie sposobu świadczenia usług;
  • wykaz wydatków ponoszonych przez podmioty powiązane, związanych ze świadczonymi usługami, wraz z ich opisem i analizą;
  • wykaz wydatków akcjonariusza;
  • opis klucza podziału kosztów;
  • katalog usług na żądanie wraz z ich opisem;
  • wskazanie sposobu kalkulacji wynagrodzenia należnego za świadczone usługi oraz jego wysokości wraz z uzasadnieniem dla zastosowanej metody i sposobu jej stosowania;
  • dokumentację możliwą do przedstawienia.

Pamiętaj, że sporządzenie takiego opisu transakcji nie jest dla Ciebie obligatoryjne . Niemniej jednak sporządzenie opisu transakcji w moim przekonaniu jest działaniem racjonalnym. Redukuje  bowiem ryzyko długiej kontroli w zakresie cen transferowych.

Nie wiesz jak sporządzić opis transakcji? Zadzwoń do mnie – chętnie Ci pomogę.

Radosław Piekarz

Radosław Piekarz

Radek jest partnerem w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz oraz doradcą podatkowym. Radek to autor książki dotyczącej opodatkowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz specjalista z zakresu transfer pricingu i akcyzy. Telefon: 691 016 305 E-mail: rpiekarz@a-rt.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cenytransferowe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

3 myśli na temat “Opis transakcji – nowy element dokumentacji cen transferowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *