Dokumentacja cen transferowych dla spółek osobowych

Od 1 stycznia 2015  r. istotnie zmieniły się przepisy o cenach transferowych w kontekście spółek osobowych. Doprecyzowano, że do transakcji zawartych przez spółki osobowe z innymi podmiotami powiązanymi w pełni stosuje się przepisy o cenach transferowych. Ponadto, dodano obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla samej umowy spółki.

(więcej…)

Czytaj więcej

Usługi międzygrupowe a ceny transferowe

Wycena usług na potrzeby cen transferowych to kluczowy aspekt analizy procesu ustalania cen transferowych. Kwestia ta nabierze znaczenia zwłaszcza w 2017 r., gdy wejdą w życie nowe przepisy o cenach transferowych (zobacz np. dokumentacja cen transferowych w 2017 r. i ceny transferowe w 2017 r.). To również kluczowy aspekt sporządzania prawidłowej dokumentacji cen transferowych. (więcej…)

Czytaj więcej