Szkolenie z cen transferowych

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem z zakresu cen transferowych prosimy o kontakt z Radosławem Piekarzem:

A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz S.K.A.

ul. Bukowińska 24A lok.

83, 02-703 Warszawa

tel. 22 245 37 93

e-mail: biuro@a-rt.pl

Więcej informacji: cenytransferoweszkolenia.pl

Standardowy program szkolenia z zakresu cen transferowych:

 • Podmioty powiązane
  • Powiązania kapitałowe,
  • Powiązania osobowe,
  • Podmioty powiązane – analiza przypadków 
 • Jak ustalać ceny pomiędzy podmiotami powiązanymi?
  • Metoda PCN,
  • Metoda koszt plus,
  • Metoda ceny odsprzedaży,
  • Metody transakcyjne,
  • Przykłady praktyczne (pożyczki, sprzedaż towarów, zakup usług menadżerskich, cash pooling) 
 • Obowiązek dokumentacyjny
  • Progi ustawowe dla transakcji,
  • Co musi zawierać dokumentacja
  • Analiza funkcjonalna,
  • Analiza finansowa 
 • Przykład dokumentacji cen transferowych 
 • Zmiany na 2014 r.
  • Restrukturyzacja działalności gospodarczej,
  • Koszty udziałowca,
  • Nowy dokument: Opis transakcji 
 • Ryzyka podatkowe związane z cenami transferowymi
  • Wytyczne Ministerstwa Finansów dla urzędów kontroli skarbowej
  • Ryzyka po stronie spółki (podatek 50%, kary dla spółki),
  • Ryzyka po stronie zarządu (prawo karne skarbowe, zakaz zasiadania w zarządzie), 
 • Obrona dokumentacji przed organami podatkowymi
  • Dodatkowe analizy ekonomiczne
  • Analiza porównawcza
  • Uprawnienia organów skarbowych