Ceny transferowe – analiza ryzyka

W ramach inicjatywy BEPS realizowanej przez OECD od roku 2013 analizowane są również kwestie cen transferowych. Kwestii cen transferowych poświęcono wprost Działania od 8-10, a więc aż 3 z 15 wyznaczonych w roku 2013. Celem tych działań jest zapewnienie, że stosunki prawne pomiędzy podmiotami powiązanymi odzwierciedlają rzeczywistość ekonomiczną. W ramach Działania 9 zajęto się zagadnieniem analizy ryzyka. Poniżej prezentujemy kluczowe zagadnienia. (więcej…)

Czytaj więcej

Dokumentacja cen transferowych dla spółek osobowych

Od 1 stycznia 2015  r. istotnie zmieniły się przepisy o cenach transferowych w kontekście spółek osobowych. Doprecyzowano, że do transakcji zawartych przez spółki osobowe z innymi podmiotami powiązanymi w pełni stosuje się przepisy o cenach transferowych. Ponadto, dodano obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla samej umowy spółki.

(więcej…)

Czytaj więcej