Jak wygląda kontrola cen transferowych w Polsce?

Ministerstwo Finansów nie posiada informacji na temat liczby kontroli w zakresie cen transferowych przeprowadzonych przez urzędy skarbowe. Ministerstwo posiada natomiast informacje o kontrolach urzędu kontroli skarbowej.. W latach 2009-2011 przeprowadzono odpowiednio 278, 263 oraz 197 kontrole skarbowe w zakresie cen transferowych, co stanowi ok. 3% wszystkich kontroli. (więcej…)

Czytaj więcej