Cło i podatki: godzenie ognia z wodą. O związkach cen transferowych z wartością celną słów kilka cz.1

Niniejszy artykuł przedstawia podatkowe oraz celne aspekty ustalania cen towarów pomiędzy podmiotami powiązanymi. Aspekty podatkowe tego typu transakcji były szeroko omawiane w literaturze naukowej oraz artykułach prasowych. Aspekt celny pozostaje jednak niezauważony – przynajmniej w Polsce – zarówno przez doktrynę, jak i organy celne i podatkowe. Natomiast na poziomie międzynarodowym, kwestię związku wartości celnej z ceną transferową zauważono, czego dowodem jest m.in. Druga Wspólna Konferencja OECD i WCO. Artykuł omawia podstawowe różnice pomiędzy wartością celną a ceną transferową oraz skutki odmiennego prawodawstwa w tym zakresie. (więcej…)

Czytaj więcej