Kim jest producent kontraktowy?

Produkcja kontraktowa polega na tym, że spółki („przedsiębiorcy”) zatrudniają dostawców usług produkcyjnych („producentów kontraktowych”) w celu wytwarzania produktów sprzedawanych, przez przedsiębiorcę, jego klientom. Przedsiębiorca nie zatrudnia w tym celu własnych pracowników, ani nie posiada czy dzierżawi zakładu przemysłowego/fabryki dla celów produkcyjnych. Producent kontraktowy zatrudnia niezbędną do produkcji siłę roboczą oraz nabywa majątek  i sprzęt niezbędny do procesu produkcyjnego.

(więcej…)

Czytaj więcej