Zmiana rozporządzenia o cenach transferowych

3 lipca 2013 r. zostało ogłoszone rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Rozporządzenie wchodzi w życie 18 lutego 2013 r. Rozporządzenie przynosi, wbrew pozorom, poważne zmiany które należy mieć na względzie zarówno przy planowaniu transakcji jak i jej dokumentowaniu. Poniżej omówiono kluczowe zmiany w tym zakresie.
(więcej…)

Czytaj więcej