Dokumentacja cen transferowych dla spółek osobowych

Od 1 stycznia 2015  r. istotnie zmieniły się przepisy o cenach transferowych w kontekście spółek osobowych. Doprecyzowano, że do transakcji zawartych przez spółki osobowe z innymi podmiotami powiązanymi w pełni stosuje się przepisy o cenach transferowych. Ponadto, dodano obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla samej umowy spółki.

(więcej…)

Czytaj więcej