Jak przygotować analizę porównawczą?

Analiza porównawcza (benchmark analysis, benchmark study) jest nieobligatoryjną częścią dokumentacji cen transferowych. Nie oznacza to oczywiście, że nie warto takiej analizy porównawczej przygotować. Poniżej przeczytasz, jak to zrobić.

Więcej