Jakie sankcje za nierynkową restrukturyzację działalności gospodarczej?

Czy organ podatkowy jest w stanie nałożyć jakąkolwiek sankcję za nierynkową restrukturyzację biznesu? Wydaje nam się, że polskie przepisy są w tej kwestii skonstruowane w taki sposób, że ewentualne sankcję są niemożliwe. Dlaczego?

Przypomnijmy, że o restrukturyzacji działalności gospodarczej pisaliśmy już:

Co mówią przepisy?

Zgodnie z § 23a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych organy podatkowe dostały uprawnienia do badania restrukturyzacji.

W myśl tego przepisu organy podatkowe mogą badać zgodność warunków ustalonych lub narzuconych w ramach restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne.

W ramach badania organy podatkowe uznają prawidłowość przypisania podmiotowi powiązanemu ekonomicznie istotnego ryzyka wyłącznie wtedy, jeżeli zostanie wykazana zdolność podmiotu do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania tym ryzykiem lub zdolność finansowa do poniesienia obciążeń w przypadku materializacji tego ryzyka.

Dodatkowo, mogą one sprawdzać prawidłowość ustalenia prawa do wynagrodzenia podmiotu powiązanego oraz wartości wynagrodzenia podmiotu powiązanego w przypadku restrukturyzacji działalności, biorąc pod uwagę w szczególności opcje realistycznie dostępne dla podmiotów uczestniczących w tej restrukturyzacji.

Jakie konsekwencje?

Naszym zdaniem raczej żadne. Przepis, który zacytowaliśmy daje prawo do badania, ale nie określa żadnych negatywnych konsekwencji nierynkowej transakcji!

Jak to się robi w innych państwach?

Ustawodawstwa innych państw (np. Niemcy) w sowich systemach prawnych wprowadziły opłatę nazywaną exit charge. Exit charge  to rodzaj podatku pobierany w przypadku, gdy w wyniku restrukturyzacji biznesu aktywa, funkcje I dochody są transferowane do innej jurysdykcji podatkowej.

[box style=”light-blue map shadow” ]Exit charge wprowadziły m.in.

  • Niemcy,
  • Hiszpania,
  • Dania,
  • Irlandia,
  • Włochy.[/box]

Polska takiej opłaty nie wprowadziła, tym samym, naszym zdaniem, zmiany dotyczące restrukturyzacji nie pozwalają na nakładanie obciążeń fiskalnych na firmy restrukturyzujące swoją działalność.

Co możesz zrobić?

Napisaliśmy, że restrukturyzacja nie powinna skutkować negatywnymi konsekwencjami fiskalnymi. Niemniej jednak organy podatkowe mogą starać się przypisać dodatkowy dochód związany z utraconymi korzyściami. Kancelaria A&RT wypracowała metody redukcji tego ryzyka. Skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy.

Radosław Piekarz

Radosław Piekarz

Radek jest partnerem w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz oraz doradcą podatkowym. Radek to autor książki dotyczącej opodatkowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz specjalista z zakresu transfer pricingu i akcyzy. Telefon: 691 016 305 E-mail: rpiekarz@a-rt.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cenytransferowe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Jedna myśl na temat “Jakie sankcje za nierynkową restrukturyzację działalności gospodarczej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *