Kim jest producent kontraktowy?

Produkcja kontraktowa polega na tym, że spółki („przedsiębiorcy”) zatrudniają dostawców usług produkcyjnych („producentów kontraktowych”) w celu wytwarzania produktów sprzedawanych, przez przedsiębiorcę, jego klientom. Przedsiębiorca nie zatrudnia w tym celu własnych pracowników, ani nie posiada czy dzierżawi zakładu przemysłowego/fabryki dla celów produkcyjnych. Producent kontraktowy zatrudnia niezbędną do produkcji siłę roboczą oraz nabywa majątek  i sprzęt niezbędny do procesu produkcyjnego.

Istota kontraktu:

Przedsiębiorca ponosi następujące ryzyka:

  • Finansowe (związane z surowcami, pracą w toku oraz zapasami)
  • Rynkowe (związane z konkurencją i akceptacją produktu przez konsumenta/klienta)

Przedsiębiorca posiada tytuł prawny do dóbr niematerialnych (patentów, znaków towarowych, know-how itp.)

Producent kontraktowy posiada tytuł prawny do zapasów (surowców naturalnych, pracy w toku, dóbr finalnych) podczas procesu produkcji, co wiąże się z ponoszeniem przez niego pewnego, bezpośredniego lub pośredniego, ryzyka.

Przedsiębiorca ma kontrolę nad czasem i ilością produkcji oraz  nad projektem, specyfikacją i jakością produktów zleconych do wykonania. Ponosi ponadto odpowiedzialność za marketing tych produktów włączając w to reklamę, promocje oraz istotne negocjacje dotyczące sprzedaży produktów do ostatecznych klientów.

Producent kontraktowy zwyczajowo pełni niewielką rolę zarówno w zakresie projektu produktu jak i jego sprzedaży oraz działalności marketingowej.

Producent kontraktowy zaledwie dostarcza usługi, za które otrzymuje wynagrodzenie i nie ponosi bezpośredniego ryzyka finansowego bądź rynkowego odnośnie produkowanych przez siebie produktów.

Najwłaściwszym sposobem oceny takiego podmiotu , jest skoncentrowanie się na spółce jako takiej, a nie na jej produktach, gdyż jest ona jedynie usługodawcą. Klient wybierając producenta kontraktowego bazuje na tym, co może on zaoferować w zakresie usług, nie zaś na produktach przez niego wytwarzanych. Dlatego decyzja będzie podejmowana na poziomie usług oraz z uwzględnieniem  możliwości produkcyjnych.

Typowy producent kontraktowy jest spółką pełniącą ograniczony zakres funkcji oraz ponoszącą ograniczone ryzyko. Kluczowe zalety producentów kontraktowych:

  • Świadczą usługi produkcyjne na podstawie kontraktu
  • Produkują duże ilości produktów
  • Nie wykonują funkcji inwestycyjnych
  • Nie są właścicielami marki lub innej wartościowej, niecodziennej wartości niematerialnej, ale mogą posiadać know – how odnośnie procesu produkcyjnego
  • Zawierają długoterminowe kontrakty.
Radosław Piekarz

Radosław Piekarz

Radek jest partnerem w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz oraz doradcą podatkowym. Radek to autor książki dotyczącej opodatkowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz specjalista z zakresu transfer pricingu i akcyzy. Telefon: 691 016 305 E-mail: rpiekarz@a-rt.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cenytransferowe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

3 myśli na temat “Kim jest producent kontraktowy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *