Restrukturyzacja biznesu – ceny transferowe

Kolejną nowością wprowadzoną w do rozporządzenia o cenach transferowych są kwestie związane z tzw. restrukturyzacją działalności gospodarczej. Tu należy podkreślić, że kwestia ta została opisana dokładnie w rozdziale IX Wytycznych OECD, zaś Minister Finansów poświęcił jej jedynie § 23a Rozporządzenia.

O nowym rozporządzeniu pisaliśmy już w następujących artykułach:

Opis transakcji – nowy element dokumentacji cen transferowych,

Zmiana rozporządzenia o cenach transferowych

Przepis § 23a Rozporządzenia daje władzom podatkowym prawo do badania zgodność warunków ustalonych lub narzuconych w ramach restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne.

Co to jest restrukturyzacja?

Należy wspomnieć, że restrukturyzacja działalności to pojęcie zdefiniowane w przepisach o cenach transferowych, które ma znaczenie inne od znaczenia prawnego. Przez restrukturyzację działalności rozumie się bowiem przeniesienie pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub aktywów, lub ryzyk.

[box style=”light-blue note rounded” ]

Przykład:

A Sp. z o.o. jest kontrolowana przez B GMBH. Dotychczas A zajmowała się produkcją i dystrybucją telewizorów na rynku europejskim. W wyniku zmiany modelu biznesowego postanowiono, że A będzie jedynie pełniła funkcję producenta działającego na zlecenie B (producent kontraktowy).[/box]

Zgodnie z przepisami w toku badania restrukturyzacji należy uwzględnić przyczyny gospodarcze dokonania restrukturyzacji działalności, oczekiwane korzyści z restrukturyzacji, w tym efekt synergii, oraz opcje realistycznie dostępne dla podmiotów powiązanych uczestniczących w restrukturyzacji. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej uznają prawidłowość przypisania podmiotowi powiązanemu ekonomicznie istotnego ryzyka wyłącznie wtedy, jeżeli zostanie wykazana zdolność podmiotu do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania tym ryzykiem lub zdolność finansowa do poniesienia obciążeń w przypadku materializacji tego ryzyka.

Oznacza to, że wszelkie restrukturyzacje w grupach powinny być przemyślane starannie nie tylko od strony ryzyk biznesowych, zarządczych i ekonomicznych ale również z uwzględnieniem ryzyka podatkowe.

Radosław Piekarz

Radosław Piekarz

Radek jest partnerem w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz oraz doradcą podatkowym. Radek to autor książki dotyczącej opodatkowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz specjalista z zakresu transfer pricingu i akcyzy. Telefon: 691 016 305 E-mail: rpiekarz@a-rt.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /cenytransferowe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

3 myśli na temat “Restrukturyzacja biznesu – ceny transferowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *