Nasze usługi

W ramach naszej praktyki transfer pricingowej oferujemy:

  • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
  • Tworzenie polityki cen transferowych,
  • Sporządzanie analiz porównawczych (benchmark studies, benchmark analysis),
  • Obrona dokumentacji cen transferowych,
  • Wycena transakcji.

Praktykę tę rozwija Radosław Piekarz.

Nasze sukcesy i doświadczenie:

  • ponad 100 przygotowanych dokumentacji cen transferowych,
  • ok. 50 przygotowanych analiz porównawczych,
  • ponad 100 szkoleń z zakresu cen transferowych.