Opis transakcji – nowy element dokumentacji cen transferowych

W przypadku świadczenie bądź zakupu usług o niskiej wartości dodanej uproszczone zostały procedury kontrolne. Mianowicie, jeżeli podatnik przedstawi organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej opis transakcji dotyczącej usług o niskiej wartości dodanej, organy te dokonują badania rynkowości w pierwszej kolejności na podstawie przedstawionego opisu. (więcej…)

Czytaj więcej